Klub autentického folklóru Hojana vznikol v roku 2018 v Žiline a v tomto roku oslávi 5. výročie svojho vzniku. Naši členovia sa sústreďujú predovšetkým na štúdium dostupnej literatúry, písomných, fotografických či filmových záznamov a na realizáciu vlastných výskumov v obciach na Kysuciach. Doposiaľ získané poznatky sme využili pri tvorbe a prezentácii tancov z kysuckých goralských obcí z Horných Kysúc, kysucko-lašského pomedzia, Turzovskej vrchoviny a obcí z Dolných Kysúc. Svoju tvorbu prezentujeme na festivaloch na Slovensku aj v zahraničí. Aktívne a úspešne sa zúčastňujeme aj súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom v Bratislave – účinkovanie v galaprograme celoštátneho kola súťaže Šaffova ostroha a zisk špeciálnej ceny za vyhľadávanie tanečného materiálu a tiež účinkovanie v galaprograme celoštátneho kola choreografickej súťaže Jazykom tanca, kde sme rovnako získali špeciálnu cenu, a to za námet diela Aqua Vitae. 

KAF Hojana je aj organizátorom Tanečných domov v Žiline a tanečných školičiek pre najmenších. Vzdelávanie chápeme ako dôležitú súčasť pri práci s folklórnym materiálom, preto sme aj organizátorom vzdelávacích aktivít – prednášok a tvorivých dielní, pri ktorých  spolupracujeme s odborníkmi z oblasti etnológie a tiež s remeselníkmi, ktorí sa venujú tradičným technikám výroby a výzdoby odevných súčastí. 

Aktívne sa zapájame do festivalu Rozhybkosti, na ktorom realizujeme burzu krojov a v roku 2022 sme pripravili praktickú diskusiu na tému Ako sa správne obliecť do kroja. 

Od roku 2022 sme organizátorom rodinného festivalu tradičnej kultúry Mrvenica, na ktorom sa okrem vystúpení folklórnych kolektívov môžu deti aj so svojimi rodičmi zapojiť do školičiek tanca, pohybových workshopov či tvorivých remeselných dielní. Zavŕšením festivalu je obľúbený Tanečný dom a zábava pri muzike pod holým nebom.