Klub autentického folklóru Hojana

Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Horný val 20
011 82 Žilina

+421 918 963 746

ahoj@hojana.sk