Poďte spolu s nami oživovať zabudnuté spomienky.

Svoje 2 % z dane nám môžete venovať cez Občianske združenie Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Prosíme Vás o kópiu Vyhlásenia, aby sme si vedeli odčleniť peniažky z OZ Dotyky kultúry pre Hojanu. Kópiu môžete poslať po členoch alebo priamo priniesť do KRKS.

Dotyky kultúry
Horný val 20
010 01 Žilina
IČO: 42346436

Ďakujeme ❤️